บริษัท เจริญ คอนสทรัคชั่น (2017)  บริการออกแบบ 3D เขียนแบบถอดราคา และรับสร้างบ้านทั่วประเทศ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0845560008438 ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 15 กันยายน 2560 โดย นายภูมิภพ ดวงขวัญ กรรมการผู้จัดการ ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับ งานก่อสร้าง ,งานก่อสร้างอาคาร สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 3/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210