ผลงานการออกแบบ 3D

เป็นบ้านหลังเล็กและร้านค้า ของคุณจ๋าที่อยู่ทุ่งสงครับ ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง 850,000 บาท พร้อมอยู่