ผลงานการออกแบบ 3D

เป็นแบบบ้าน 3D สร้างด้วยงบประมาณ 1.68 ล้าน ของ อ.โอภาส สุราษฎร์ธานี