ผลงานการออกแบบ 3D

หลังจากที่ว่างเว้นและหายไปนานเนื่องจากติดภารกิจวันนี้ขอเสนอ แบบบ้าน 3D ของคุณ กิตินันท์ พลสวัสดิ์ ราคา 2.85 ล้านบาท ก่อสร้างจริงที่ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา