ผลงานการออกแบบ 3D

แบบบ้านสวยๆ ปี 2562 พื้นที่ 200 ตารางเมตร ราคาก่อสร้างไม่เกิน 3 ล้านบาทพร้อมอยู่ ออกแบบโดย Chaiya Carpenter แบบนี้กำลังจะส่งมอบบ้านอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี