ผลงานการออกแบบ 3D ร้านกาแฟ

ผลงานใหม่ 3D ร้านกาแฟกลางน้ำ ของคุณตาล แยกควนสงสาร อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช