ผลงานการออกแบบ รีสอร์ทเล็กๆ

เป็นงาน 3D อีกหนึ่งผลงานครับ รีสอร์ทเล็กๆไว้นอนนับดาวตอนกลางคืนได้ครับ