ผลงานการสร้างบ้าน

เสร็จไปอีก 1 หลัง พร้อมรั้ว สะพาน โรงจอดรถ ส่งมอบ ตรงตามเวลา งบไม่บานปลาย เจ้าของบ้านมากดไลค์ด้วยตัวเอง