ผลงานการสร้างบ้าน

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานปี 2561 ที่อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงแม้จะส่งงานล่าช้าไป 3 อาทิตย์ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ รับสร้างบ้าน แม้แต่ครั้งเดียวก็ไม่เคยละทิ้งงาน