ผลงานการสร้างบ้าน แบบบ้านป่าตาล

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงาน ปลายปี 2559 แบบบ้านป่าตาล หลังที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ แม้ว่ามีอุปสรรคบ้างแต่ก็สำเร็จไปได้ด้วยดี ที่อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างที่ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช