ผลงานการสร้างบ้านทรงโมเดิร์น

ถึงเวลาเก็บของกลับบ้าน นี่ก็อีกหนึ่งผลงาน บ้านทรงโมเดิร์น บ้านครูแก้ว สร้างที่อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี