ผลงานการสร้างบ้าน

งานสร้างอาคาร 3 ชั้น ที่ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หน้าเว็บเพจที่ 1
งานสร้างอาคารพักอาศัย 3 ชั้น ทำการก่อสร้างที่ ซอยร่วมใจ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มูลค่าการก่อสร้าง 2.85 ล้านบาท เริ่มดำเนินการก่อสร้างวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ทำพิธียกเสาเอกวันที่ 9 กันยายน 2558 ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างประมาณ 240 วัน
ผู้ควบคุมดูแลและบริหารงานก่อสร้าง นายช่างณธกร ธนัทวรานนท์