ผลงานการสร้างบ้าน

มีกำหนดเวลาในการก่อสร้าง 3 เดือนที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี มี 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ และโถงเอนกประสงค์ ทำการก่อสร้างที่ ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี มูลค่าการก่อสร้าง 850,000 บาท เริ่มดำเนินการก่อสร้างวันที่ 22 กันยายน 2558 ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง นายช่างวสันต์ มานแก้ว

  • 1 ห้องเอนกประสงค์

  • 2 ห้องนอน

  • 1 ห้องน้ำ