งานสร้างบ้านที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ได้ส่งมอบ บ้านคุณภาพเมธินี บางสวรรค์ ตรงตามเวลา งบประมาณไม่บานปลาย และขอขอบคุณท่านเจ้าของโครงการที่มอบความไว้วางใจให้ทีมงานได้มีโอกาสสร้าง