งานสร้างบ้านของ

ติดต่อทีมงาน 087-0911390

ID LINE 0870911390

ที่ หมู่ 3 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตามแบบบ้านหลังนี้ออกแบบมาเป็นอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น มี 5 ห้องใช้งาน และมี ห้องน้ำชั้นละ 1 ห้อง งบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมด 1,500,000 บาท(หนึ่งล้านห้าแสนบาท) ยกเสาเอกในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558มีกำหนดเวลาในการก่อสร้าง 150 วัน

  • 5 ห้องใช้งาน

  • 2 ห้องน้ำ