งานสร้างบ้านของ

ติดต่อทีมงาน 087-0911390

ID LINE 0870911390

งบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมด 850,000 บาท(แปดแสนห้าหมื่นบาท) มีกำหนดเวลาในการก่อสร้าง 120 วัน สถานที่ก่อสร้าง ต.เขาตอก อ.เคียงซา จ.สุราษฎร์ธานี