งานสร้างบ้านของ

งานสร้างบ้านของกรีนเฮาส์

ติดต่อทีมงาน 087-0911390

ID LINE 0870911390

งบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมด 1,580,000 บาท(หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาท) มีกำหนดเวลาในการก่อสร้าง 150 วัน